service image
AA

Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život.

service image
S&C

Seminari i konferencije (Seminars & Conferences – S&C ) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima.

service image
STEP

STEP sektor pruža studentima prava i mladim pravnicima mogućnost da radno iskustvo steknu van granica naše zemlje. STEP prakse predstavljaju jedinstvenu mogućnost za sticanje praktičnih iskustava.

service image
MCC

Sektor za simulacije suđenja (Moot Court Competition - MCC) za cilj ima to da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi, osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse.

service image
MKT

Marketing sektor obezbeđuje uslove za realizaciju aktivnosti svih sektora i vrši kako njihovu tako i promociju same organizacije u medijima, na društvenim mrežama, promotivnim štandovima i sl.

team member
Vladimir Božić Predsednik

president@elsa.org.rs

team member
Ivan Zarubica Generalni sekretar

gensec@elsa.org.rs

team member
Aleksandra Andrejić Potpredsednica za akademske aktivnosti

vpaa@elsa.org.rs

team member
Maja Rubin Potpredsednica za marketing

vpmarketing@elsa.org.rs

team member
Isidora Božić Potpredsednica za seminare i konferencije

vpsc@elsa.org.rs

team member
Miša Sekulić Potpredsednik za STEP

vpstep@elsa.org.rs

team member
Katarina Karanović Potpredsednica za simulacije suđenja

vpmcc@elsa.org.rs

team member
Ivana Radomirović Potpredsednica za finansijski menadžment
view all
view all

Partneri

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners