service image
AA

Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život.

service image
S&C

Seminari i konferencije (Seminars & Conferences – S&C ) dopunjuju formalno univerzitetsko obrazovanje studenata prava kroz podizanje svesti o globalnim, pravnim, socijalnim, ekonomskim i ekološkim pitanjima.

service image
STEP

STEP sektor pruža studentima prava i mladim pravnicima mogućnost da radno iskustvo steknu van granica naše zemlje. STEP prakse predstavljaju jedinstvenu mogućnost za sticanje praktičnih iskustava.

service image
MCC

Sektor za simulacije suđenja (Moot Court Competition - MCC) za cilj ima to da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi, osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse.

service image
MKT

Marketing sektor obezbeđuje uslove za realizaciju aktivnosti svih sektora i vrši kako njihovu tako i promociju same organizacije u medijima, na društvenim mrežama, promotivnim štandovima i sl.

team member
Nenad Žujić Predsednik

president@elsa.org.rs

team member
Ana Karović Generalna sekretarka

gensec@elsa.org.rs

team member
Vladimir Božić Potpredsednik za akademske aktivnosti

vpaa@elsa.org.rs

team member
Aleksandra Totić Potpredsednica za marketing

vpmarketing@elsa.org.rs

team member
Stefan Stanković Potpredsednik za seminare i konferencije

vpsc@elsa.org.rs

team member
Nevenka Ivošević Potpredsednica za STEP

vpstep@elsa.org.rs

team member
Ivan Zarubica Potpredsednik za simulacije suđenja

vpmcc@elsa.org.rs

view all
view all

Partneri

partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners
partners