KOНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ЈЕРЕМИЋ ● ЈАНКОВИЋ

Home / Uncategorized / KOНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ЈЕРЕМИЋ ● ЈАНКОВИЋ

Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс за приправника за дипломиране правнике Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији Јеремић ● Јанковић.

Број приправника: 2 (два)

Трајање: две године. Приправнички стаж у адвокатској канцеларији ће започети  непосредно након одабира кандидата/киња (најраније 23.октобра 2017. године).

Радно време: у складу са договором.

Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Београдска 41.

Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења,као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

Приправнички стаж је плаћен.

Услови за учешће на конкурсу:

• статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду)

• познавање енглеског језика

• познавање рада на рачунару

• озбиљност и мотивисаност у раду

Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

Начин пријављивања:

Попуњен апликациони формулар са сликом, и назнаком  „ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“,

послати на vpstep@elsa.org,rs  до недеље 15.октобра 2017. године у 20.00h.

Информације:

Миша Секулић

vpstep@elsa.org,rs  

(00) 381 63 85 59 444

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *