Конкурс за адвокатског приправника у канцеларији Обрадовић Вуловић

Home / Uncategorized / Конкурс за адвокатског приправника у канцеларији Обрадовић Вуловић

 

Европско удружење студената права (ЕЛСА) из Београда организује конкурс за приправника за дипломиране правнике Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији Обрадовић ● Вуловић .

 

Трајање: две године.

Конкурс ће трајати до 06.07.2018.године, а биће обавештени само кандидати који уђу у ужи избор.

Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Београдска 57.

Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи саментором и другим запосленим лицима у канцеларији.Обухвата упознавање са начином рада канцеларије,евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења,као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

Услови за учешће на конкурсу:

• статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду)

• познавање енглеског језика

• познавање рада на рачунару

• без радног искуства

Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

Начин пријављивања:  

Попуњен aпликациони формулар са сликом, и назнаком  „ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“,послати на office@pro-legal-team.rs  до петка, 06.07.2018.године

Информације:

Миша Секулић

vpstep@elsa.org,rs  

+381  63 85 59 444

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *