Конкурс за обављање приправничког стажа у адвокатској канцеларији Димитријевић Мирић и партнери

Европско у дружење студената права и младих правника (ЕЛСА) Београд, у сарадњи са адвокатском канцеларијом Димитријевић Мирић и партнери, расписује конкурс за обављање приправничког стажа.

 • БРОЈ ПРИПРАВНИКА : 2
 • МЕСТО ОБАВЉАЊА: Хaџи Ђерина бр. 1 , 11 000 Београд
 • ТРАЈАЊЕ СТАЖА 2 ГОДИНЕ
 • РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17 часова

ЦИЉ СТАЖА: Програм је конципиран да приправнику омогући да кроз континуирано учење, у сарадњи са ментором, прође кроз све секторе различитих грана права, стекне увид у рад канцеларије и са собом понесе практично знање.

Канцеларија се претежно бави :

 • Привредним правом
 • Компанијским правом
 • Радним правом
 • Облигаионим правом
 • Наследним правом
 • Породичним правом
 • Заступањем клијената у парничним, ванпарничним, управним, кривичним и прекршајним поступцима

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ :

 • Диплома на Правном факултету Универзитета у Београду
 • Познавање рада на рачунару
 • Мотивисаност и жеља за динамичним радом

НАПОМЕНА: Приправник ће имати накнаду за свој рад.

ИНФОРМАЦИЈЕ о кацеларији можете погледати: websajt: https://dmp.rs/

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА: Свој CV са назнаком„ Приправнички стаж – адвокатска канцеларија Димитријевић Мирић и партнери” послати на vpstep@elsa.org.rs до 24.02.2020. године 23:59 часова.

Информације:

Милица Трајковић

vpstep@elsa.org.rs

+ 381 61 24 49 777

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *