КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ МАВРЕНСКИ

Европско удружење студената права и младих правника (ЕЛСА)  Београд, у сарадњи са Адвокатском канцеларијом Мавренски, расписује конкурс за обављање приправничког стажа.

 • БРОЈ ПРИПРАВНИКА: 1
 • МЕСТО ОБАВЉАЊА: Краљице Марије бр. 12 , 11 000 Београд
 • ТРАЈАЊЕ СТАЖА: 2 године, почев од 01.07.2020. године
 • РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17 часова

ЦИЉ СТАЖА: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

Канцеларија се претежно бави:

 • Правом интелектуалне својине
 • Заштитом података о личности
 • Уговорним правом
 • Стварним правом
 • Радним правом
 • Управним правом
 • Привредним правом
 • Заступањем пред судовима

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ:

 • Диплома на Правном факултету Универзитета у Београду
 • Добро познавање енглеског језика
 • Мотивисаност и жеља за динамичним радом

КРИТЕРИЈУМИ ИЗБОРА: Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима/кандидаткињама који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата/кандидаткиња.

НАПОМЕНА: Приправник/приправница ће имати накнаду за свој рад након периода пробног рада.

ИНФОРМАЦИЈЕ о кацеларији можете погледати: websajt: https://www.mavrenski.com

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА: Свој CV са назнаком „Приправнички стаж – адвокатска канцеларија Мавренски, послати на vpstep@elsa.org.rs до 20.06.2020. године 23:59 часова.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *