КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У ПРЕКРШАЈНОМ СУДУ У БЕОГРАДУ

Европско удружење студената права и младих правника Београд (ЕЛСА Београд)   расписује конкурс за обављање приправничког стажа за дипломиране правнике  у Прекршајном суду у Београду.

Радно време :  7:30 – 15:30 часова

Трајање: 2 године

Место обављања : у радним просторијама Прекршајног суда у Београду, улица Устаничка 14

Опис посла :  Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима. Обухвата упознавање са начином рада суда, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одлазак на суђења, као и обављање различитих послова из области права.

Приправнички стаж је волонтерског карактера.

Услови за учешће на конкурсу:

–              Статус дипломираног правника

–              Познавање енглеског језика

–              Познавање рада на рачунару

–              Озбиљност и мотивисаност у раду

Критеријум избора:  Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у озбир посвећеност и мотивисаност кандидата.

Начин пријављивања : CV и попуњени АПЛИКАЦИОНИ_ФОРМУЛАР са назнаком „ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“ послати на vpstep@elsa.org.rs  до  понедељка, 15. априла 2019. године до 23:59 часова.

Информације:

Милица Трајковић
vpstep@elsa.org.rs
+ 381 61 24 49 777

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *