КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ А42 – НИКОЛИЋ ДАНИЛО

Број приправника: 1

Радно време: 10 – 15 часова

Трајање: две године.

Место обављања: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Влајковићева 12

Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

Канцеларија се бави претежно кривицом, као и парницом укључујући и остале гране права.

Услови за учешће на конкурсу: статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду), познавање рада на рачунару, озбиљност и мотивисаност у раду;

Критеријуми избора: Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

Начин пријављивања: CV и апликациони формулар са назнаком “ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ” послати на vpstep@elsa.org.rs до 15. новембра 2018. године.

Информације: Aмира Баракат +38165 678 8769

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *