Конкурс за приправника у адвокатској канцеларији Радуловић

Home / Uncategorized / Конкурс за приправника у адвокатској канцеларији Радуловић

 

Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс за приправника у адвокатској канцеларији Радуловић.

 

Број приправника: 3 (три)

 

Трајање: две године.

 

Приправнички стаж у адвокатској канцеларији ће започети  непосредно након одабира кандидата/киња (најраније 16. априла 2018. године).

 

Радно време: у складу са договором.

 

Место обављања приправничког стажа: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Ресавска 14.

 

Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

 

Приправнички стаж је плаћен.

 

Услови за учешће на конкурсу:

• статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду)
• познавање енглеског језика
• познавање рада на рачунару
• озбиљност и мотивисаност у раду

 

Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

 

Начин пријављивања: Попуњен апликациони формулар са сликом, и назнаком  „ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“, послати на vpstep@elsa.org.rs  до четвртка, 12. априла 2018. године у 21.00h.

 

Информације:

Миша Секулић
vpstep@elsa.org.rs
(00) 381 63 85 59 444

 

Информације о канцеларији

 

Оснивачи адвокатске канцеларије Радуловић су адвокат Илија Радуловић и адвокат Марија Халас Радуловић. Aдвокатска канцеларија се претежно бави кривичним правом, грађанским правом, породичним правом, наследним правом, облигационим правом, управним правом, радним правом и привредним правом.

-Адвокат Илија Радуловић рођен је у Каменарима, код Херцег Новог, у Боки Которској, 16.септембра 1937.године. Правни факултет је завршио у Београду. Био је судија Општинског суда у Суботици (1966-1970.) и судија Окружног суда у Тузли (1971- 1973.). Адвокат је од 1973.године, а од 1997. године седиште адвокатске канцеларије је у Београду. Специјализовао се у области кривичног права.

-Maрија Халас Радуловић рођена је 16. септембра 1940.г. у Зрењанину. Правни факултет је завршила у Новом Саду, а правосудни испит положила у Београду. Адвокатуром се бави од 1984.године.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *