ПОСЕТА МИНИСТАРСТВУ СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЕЛСА – Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Министарству спољних  послова.

Министарство спољних послова  Републике Србије је део Владе Републике Србије и задужено је за међународну сарадњу и успостављање међудржавних односа. Министарство је надлежно за координацију спољнополитичких и других међународних активности које у оквиру утврђене надлежности спроводе државни органи. Државни органи у обављању спољних послова сарађују са Министарством благовременим извештавањем о планираним и спроведеним активностима. Комуникација државних органа са представницима других држава и међународних организација одвија се посредством Министарства или у сарадњи са Министарством, када је то у складу са међународним уговорима и дипломатском праксом. Односи државних органа са дипломатско-конзуларним представништвима одвијају се преко Министарства.

Министарство у оквиру своје надлежности представља, уз председника Републике, Републику Србију у односима са другим државама, међународним организацијама, међународним судовима и другим међународним институцијама, као и са њиховим представништвима у Републици Србији; штити интересе Републике Србије, њених држављана и правних лица у иностранству; предлаже Влади спољну политику коју она утврђује; предлаже Влади успостављање и прекид дипломатских односа са другим државама и др.

Опис посете: Посета ће се одржати у сарадњи са запосленима. Студенти Правног факултета ће имати прилику да се упознају са функционисањем, надлежностима, овлашћењима и обавезама Министарства спољних послова.

Датум и време посете: 16. 05. 2019. године у 10 часова

Место посете: Кнеза Милоша бр. 24-26     

Број учесника је ограничен.

Начин пријављивања: емаил са назнаком “ПОСЕТА” који садржи Ваше име, презиме, број телефона и број личне карте послати на маил vpaa@elsa.org.rs најкасније до  07.05. 2019.  у 23:59 часова.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *