ПОСЕТА МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЕЛСА – Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Министарству унутрашњих послова Републике Србије.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља унутрашње послове државне управе. Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком човеку и грађанину обезбеђује једнака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права. У обављању унутрашњих послова могу се примењивати само мере принуде које су предвиђене законом и којима се са најмање штетних последица по грађане, као и њихове организације, предузећа, установе и друге организације, постиже извршење послова.
Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка; заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката; безбедност саобраћаја на путевима; контролу прелажења државне границе; контролу кретања и боравка у граничном појасу; контролу кретања и боравка странаца; набављање, држање и ношење оружја и муниције; производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова; заштиту од пожара; држављанство; јединствени матични број грађана; путне исправе; пребивалиште и боравиште грађана; обучавање кадрова, као и друге послове одређене законом.
Опис посете: Посета ће се одржати у сарадњи са запосленима. Студенти Правног факултета ће имати прилику да се упознају са функционисањем, надлежностима и организацијом Министарства унутрашњих послова.
Датум и време посете: 18. 12. 2019. године у 10 часова
Место посете: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 104
Број учесника је ограничен.
Начин пријављивања: емаил са назнаком ,,ПОСЕТА” који садржи Ваше име, презиме, број телефона и ЈМБГ послати на маил vpaa@elsa.org.rs најкасније до 10. 12. 2019.  у 23:59 часова. 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *