Посета Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 

ЕЛСА –Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који врши послове заштите података о личности, и чији је широки делокруг надлежности утврђен чланом 44. Закона о заштити података о личности. Функција Повереника за информације од јавног значаја код нас је основана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је донела Скупштина Републике Србије 05. 11. 2004. године у Београду. Народна скупштина је 22. 12. 2004. године именовала Родољуба Шабића за првог повереника за информације од јавног значаја, а 05. 12. 2011. године он је поново изабран на још један мандат. Ради остваривања послова из свог делокруга Повереник, у основи, располаже са две врсте овлашћења – оним који се односе на његово деловање као другостепеног органа који право на заштиту података о личности штити у поступку по жалби и оним који се односе на његово деловање као надзорног органа у функцији спровођења закона.

Опис посете: Посета ће се одржати у сарадњи са запосленима. Студенти Правног факултета ће имати прилику да се упознају са функционисањем, надлежностима, овлашћењима и обавезама које Повереник има као самосталан државни орган.

 

Датум и време посете: 31. 10. 2018. године у 11 часова

Место посете: Булевар краља Александра 15

 

Број учесника је ограничен.

 

Начин пријављивања: емаил са назнаком “ПОСЕТА” који садржи Ваше име, презиме и број телефона послати на маил vpaa@elsa.org.rs најкасније до  27. 10. 2018.  у 23:59 часова.

 

Информације:

Кристина Стевановић
066 274897

Тања Вучетић
062 9704514

Јована Јовановић
061 6567309

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *