Akademske aktivnosti

Home / Akademske aktivnosti

Akademske aktivnosti (Academic Activities – AA) kroz svoje mnogobrojne programe pružaju doprinos pravničkom obrazovanju i pripremi studenata prava i mladih pravnika za profesionalni život.

Pisanje radova, organizovanje debata, tribina, okruglih stolova, panel diskusija i predavanja o aktuelnim temama iz oblasti pravnih i srodnih nauka, samo su neki od načina na koje se znanja stečena na studijama mogu upotpuniti.

Takođe, cilj je i da se probudi svest društva kako bi ono zauzelo aktivniji stav prema problemima koji nas okružuju.

Članovima se pruža i mogućnost da se oprobaju u organizacionim veštinama, steknu korisne kontakte i preporuke i saznaju nešto više o načinu i mogućnostima studiranja na fakultetima širom Evrope.

Najznačajnija aktivnost sektora za AA svakako je tradicionalna tribina Pravnici na poslu.