Raspisan konkurs „100 PRAKSA SA FAKSA“

Raspisan konkurs „100 PRAKSA SA FAKSA“

Uncategorized
U saradnji sa brojnim advokatskim kancelarijama, ELSA Beograd raspisuje do sada neviđen konkurs za obavljanje studentskih praksi. Preko 100 advokatskih kancelarija će pružiti priliku studentima prava da kroz praksu stekne uvid u svakodnevni rad advokata. Prakse će se obavljati nakon aprilskog ispitnog roka, dok će trajanje istih zavisiti od dogovora između kandidata i same advokatske kancelarije. Konkurs traje do 26. marta. Požurite! KORACI 1. Studenti koji iskazuju interes treba da sa spiska kancelarija izaberu najmanje tri (3), a najviše (5) advokatskih kancelarija u kojim bi želeli da obavljaju praksu; Spisak adv. kancelarija_100 Praksa sa faksa.pdfDownload 2. Putem formulara, kandidati treba da ostave svoje kontakt podatke i da unesu redni broj kancelarija za koje podnose aplikaciju, kao i da otpreme svoj CV;  3. Nakon selekcije i u dogovoru sa advokatskim kancelarijama,…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ МАВРЕНСКИ

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ МАВРЕНСКИ

Uncategorized
Европско удружење студената права и младих правника (ЕЛСА)  Београд, у сарадњи са Адвокатском канцеларијом Мавренски, расписује конкурс за обављање приправничког стажа. БРОЈ ПРИПРАВНИКА: 1 МЕСТО ОБАВЉАЊА: Краљице Марије бр. 12 , 11 000 Београд ТРАЈАЊЕ СТАЖА: 2 године, почев од 01.07.2020. године РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17 часова ЦИЉ СТАЖА: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави. Канцеларија се претежно бави: Правом интелектуалне својине Заштитом података о личности Уговорним правом Стварним правом Радним правом Управним правом Привредним правом Заступањем пред судовима УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ: Диплома на Правном факултету Универзитета у Београду Добро познавање енглеског језика Мотивисаност и жеља за динамичним радом…
Read More
Конкурс за обављање приправничког стажа у адвокатској канцеларији Димитријевић Мирић и партнери

Конкурс за обављање приправничког стажа у адвокатској канцеларији Димитријевић Мирић и партнери

Uncategorized
Европско у дружење студената права и младих правника (ЕЛСА) Београд, у сарадњи са адвокатском канцеларијом Димитријевић Мирић и партнери, расписује конкурс за обављање приправничког стажа. БРОЈ ПРИПРАВНИКА : 2 МЕСТО ОБАВЉАЊА: Хaџи Ђерина бр. 1 , 11 000 Београд ТРАЈАЊЕ СТАЖА 2 ГОДИНЕ РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17 часова ЦИЉ СТАЖА: Програм је конципиран да приправнику омогући да кроз континуирано учење, у сарадњи са ментором, прође кроз све секторе различитих грана права, стекне увид у рад канцеларије и са собом понесе практично знање. Канцеларија се претежно бави : Привредним правом Компанијским правом Радним правом Облигаионим правом Наследним правом Породичним правом Заступањем клијената у парничним, ванпарничним, управним, кривичним и прекршајним поступцима УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ : Диплома на Правном факултету Универзитета у Београду Познавање рада на рачунару Мотивисаност и жеља за динамичним радом…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ БРАНИСЛАВЕ КРНИЋ

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ БРАНИСЛАВЕ КРНИЋ

Uncategorized
Европско удружење студената права и младих правника (ЕЛСА) Београд, у сарадњи са адвокатском канцеларијом Браниславе Крнић , расписује конкурс за обављање приправничког стажа. БРОЈ ПРИПРАВНИКА : 1 МЕСТО ОБАВЉАЊА : Трг Николе Пашића бр. 2 , 11 000 Београд ТРАЈАЊЕ СТАЖА 2 ГОДИНЕ РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17 часова ЦИЉ СТАЖА : Програм  је конципиран да приправнику омогући да кроз континуирано учење, у сарадњи са ментором, прође кроз све секторе различитих грана права, стекне увид у рад канцеларије и са собом понесе практично знање. Канцеларија се претежно бави : Породичним правом Уговорним правом Стварним правом Радним правом Заступањем пред судовима Управним правом Наследним правом Привредним правом УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ : Диплома на Правном факултету Универзитета у Београду Познавање енглеског језика Мотивисаност и жеља за динамичним радом НАПОМЕНА: Приправник ће…
Read More

ПОСЕТА МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Uncategorized
ЕЛСА – Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Министарству унутрашњих послова Републике Србије. Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља унутрашње послове државне управе. Унутрашњи послови обављају се на начин којим се сваком човеку и грађанину обезбеђује једнака заштита и остваривање његових Уставом утврђених слобода и права. У обављању унутрашњих послова могу се примењивати само мере принуде које су предвиђене законом и којима се са најмање штетних последица по грађане, као и њихове организације, предузећа, установе и друге организације, постиже извршење послова. Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту безбедности Републике Србије и откривање и спречавање делатности усмерених на подривање или рушење Уставом утврђеног поретка; заштиту живота, личне и имовинске сигурности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање…
Read More

КОНКУРС ЗА 10 ПРАКТИКАНАТА У АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

Uncategorized
  Европско удружење студената права организује конкурс за студентске праксе у следећим канцеларијама: Адвокатска канцеларија ,,Мирко Стефановић” 1 практикант Адвокатска канцеларија ,,Зоран Живковић” 1 практикант Адвокатска канцеларија ,,Душко Пуђа” 1 практикант Адвокатска канцеларија ,,Петровић Небојша” 4 практиканта Адвокатска канцеларија ,,Тијана Милутиновић” 2 практиканта Адвокатска канцеларија ,,Љубиша Живадиновић” 1 практикант Праксе ће бити започете непосредно након одабира кандидата. Место обављања праксе: Београд; Радно време: у складу са договором; Опис послова: пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се канцеларија бави. Услови за учешће на конкурсу: Статус студента Правног факултета Универзитета у Београду Познавање енглеског језика Озбиљност и мотивисаност у раду Критеријуми избора: Избор ће се…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ „ВУКОВИЋ И ПАРТНЕРИ“

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТУДЕНТСКЕ ПРАКСЕ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ „ВУКОВИЋ И ПАРТНЕРИ“

Uncategorized
Европско удружење студената права (ЕЛСА) у Београду, у сарадњи са адвокатском канцеларијом „Вуковић и партнери“, расписује конкурс за обављање студентске праксе. БРОЈ ПРАКТИКАНАТА: 1 МЕСТО ОБАВЉАЊА: Теодора Драјзера 34 , 11 000 Београд ТРАЈАЊЕ ПРАКСЕ: 09.12.2019. - 20.12.2019. уз могућност договора о продужетку трајања праксе РАДНО ВРЕМЕ: 9 – 17h ЦИЉ ПРАКСЕ: Програм праксе је конципиран да практиканту омогући да кроз двонедељну праксу, у сарадњи са координатором праксе и менторима за сваку посебну област, прође кроз све гране права којима се канцеларија бави, стекне увид у рад канцеларије и судова, практична знања и основе приступа адвокатском позиву. Канцеларија се претежно бави привредним и комерцијалним правом, а нарочито: Банкарством и финансијама Непокретностима Радним правом Корпоративним правом Споровима Уговорним правом Интелектуалном својином Медијским правом   УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ: Четврта година студија…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ,,ЈЕЛЕНА ЗАКОНОВИЋ”

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ,,ЈЕЛЕНА ЗАКОНОВИЋ”

Uncategorized
Европско удружење  студената права (ЕЛСА) Београд расписује конкурс за обављање приправничког стажа за дипломиране правнике у адвокатској канцеларији ,,Законовић “. БРОЈ ПРИПРАВНИКА:  1 МЕСТО ОБАВЉАЊА: ул. Београдска 12,  11 000 Београд ОПИС ПОСЛА:  Посао обухвата упознавање са начином рада у канцеларији, писање поднесака, одлазак на суђења као и други послови пружања  адвокатских услуга. Приправник ће  имати могућност  обављања приправничког стажа у сарадњи са личним ментором као и са осталим члановима који су запослени у канцеларији. Канцеларија се претежно бави: Кривичним правом; Породичним правом; Прекршајним правом; Парницом; УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ: Завршен државни Правни факултет у Републици Србији Мотивисаност, одговорност и преданост послу НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА:  Свој CV са ознаком ,,ПРИПРАВНИЧКИ  СТАЖ ” послати на vpstep@elsa.org.rs   до понедељка 25.11.2019. до 23:59 часова. Информације: Милица Трајковић vpstep@elsa.org.rs + 381 61 24 49 777
Read More
КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА

Uncategorized
Европско удружење студената права ELSA (European Law Students‘ Association) је међународна, студентска организација која остварује своје циљеве у свим државама Европе и појединим државама ван европског континента. ELSA Београд постоји од 1987. године и највећа је струковна, студентска организација у земљи. ELSA своје циљеве остварује обављајући различите активности као што су проналажење студентских пракси,организација семинара и конференција, студијских посета, симулација суђења, трибина и слично. Кроз своје активности ELSA доприноси развоју правне науке и професионалном усавршавању студената и младих правника, омогућује им да се упознају са другим правним системима и културама у духу критичког дијалога и научне сарадње и помаже им да стекну интернационално професионално искуство. Ако сте амбициозни, комуникативни, мотивисани да преузмете одговорност, пуни позитивне енергије, креативни, вољни да стичете нова знања и вештине и волите да путујете постаните чланови ELSA-е Београд! Начин пријаве: e-mail са назнаком…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ,,ВИДОВИЋ”

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИПРАВНИЧКОГ СТАЖА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ,,ВИДОВИЋ”

Uncategorized
Европско удружење студената права (ЕЛСА) Београд расписује конкурс за обављање приправничког стажа за дипломиране правнике у адвокатској канцеларији ,,Видовић “. БРОЈ ПРИПРАВНИКА:  2 МЕСТО ОБАВЉАЊА: ул. Браће Југовића бр. 3/8, 11 000 Београд ОПИС ПОСЛА: Приправник ће  имати могућност  обављања приправничког стажа у сарадњи са ментором као и са осталим члановима који су запослени у канцеларији. Посао обухвата упознавање са начином рада у канцеларији, писање поднесака, одлазак на суђења као и други послови пружања  адвокатских услуга. Канцеларија се претежно бави привредним правом и то превасходно: Корпоративно право; Радно право; Спортско право; ИТ и дигитално право; Право интелектуалне својине; Пореско право Права на непокретностима Фармацеутско право УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРС: Завршен Правни факултет у Републици Србији Мотивисаност и преданост послу НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА:  Свој CV и мотивационо писмо са ознаком “…
Read More