ELSA Day 2018.

ELSA Day 2018.

Uncategorized
ELSA Day - “ From Zero to Hero “ "ELSA Day" је интернационални пројекат који се сваке године одржава из области људских права. Први пут је одржан 20. марта 2013. године и тада је читава ЕЛСА мрежа радила заједно на реализацији јединственог форума за људска права, како би дискутовала о међународним и европским стандардима заштите и имплементације људских права. Форум је био удружен под слоганом "all different, all together", идејом која се враћа на ЕЛСА- ину визију. Од тада смо наставили да заједнички демонстрирамо наше залагање за људска права кроз организовање различитих активности , које омогућавају студентима права да буду сваке године независни и критички чланови друштва.   новембра у амфитеатру VII је одржана интерактивна панел дискусија “FROM ZERO TO HERO” коју је свечано отворила продекан за међународну сарадњу др…
Read More
КОНКУРС ЗА 30 ПРАКТИКАНАТА У АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

КОНКУРС ЗА 30 ПРАКТИКАНАТА У АДВОКАТСКИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА

Uncategorized
Европско удружење студената права организује конкурс за практиканте у следећим канцеларијама: Адвокатска канцеларија ,,Петар Учајев" http://www.ucajev-office.rs/sr/ Адвокатска канцеларија ,,Никола Живуловић" Адвокатска канцеларија ,,Милорад Влаховић" Адвокатска канцеларија ,,Стојковић и Прекајаски" http://stojkovic.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Јанковић Поповић Митић"https://www.jpm.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Крстић - Иванић" Адвокатска канцеларија ,,Саша Миловановић" Адвокатска канцеларија ,,Немања Јоловић" http://www.jolovic.com/ Адвокатска канцеларија ,,Биљана Костић" Адвокатска канцеларија ,,А 42" http://www.a42.rs/ Адвокатска канцеларија ,,Виолета Кочић" Адвокатска канцеларија ,,Јелена Р. Законовић" Адвокатска канцеларија ,,Синиша Ђалић" Адвокатска канцеларија ,,Новак Филиповић" Адвокатска канцеларија ,,Ноел Ђуришић" Адвокатска канцеларија ,,Миљаковић Зоран" Адвокатска канцеларија ,,Зоран Гилић" Адвокатска канцеларија ,,Ковачевић Колешан" Извршитељска канцеларија ,,Светлана Манић" Пракса ће бити започета непосредно након одабира кандидата. Место обављања праксе: Београд; Радно време: у складу са договором; Опис послова: пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада…
Read More
КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ А42 – НИКОЛИЋ ДАНИЛО

КОНКУРС ЗА ПРИПРАВНИКА У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ А42 – НИКОЛИЋ ДАНИЛО

Uncategorized
Број приправника: 1 Радно време: 10 - 15 часова Трајање: две године. Место обављања: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Влајковићева 12 Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења, као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави. Канцеларија се бави претежно кривицом, као и парницом укључујући и остале гране права. Услови за учешће на конкурсу: статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду), познавање рада на рачунару, озбиљност и мотивисаност у раду; Критеријуми избора: Избор кандидата/кандидаткиња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно…
Read More
Посета Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Посета Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Uncategorized
  ЕЛСА –Европско удружење студената права, локална група Београд, организује посету Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности је самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности, који врши послове заштите података о личности, и чији је широки делокруг надлежности утврђен чланом 44. Закона о заштити података о личности. Функција Повереника за информације од јавног значаја код нас је основана Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који је донела Скупштина Републике Србије 05. 11. 2004. године у Београду. Народна скупштина је 22. 12. 2004. године именовала Родољуба Шабића за првог повереника за информације од јавног значаја, а 05. 12. 2011. године он је поново изабран на још један мандат. Ради остваривања послова из свог делокруга…
Read More
ЕЛСА-ина школа одрживог развоја

ЕЛСА-ина школа одрживог развоја

Uncategorized
ЕЛСА (Европско удружење студената права и младих правника) вас позива да се пријавите на ХI ЕЛСА-ину школу за будуће лидере - Одрживи развој, коју организује уз подршку Министарства заштите животне средине. Семинар ће се одржати од 09. до 12. новембра 2018. на Копаонику. У првом делу семинара обрађују се лидерске вештине (јавни наступ, тимски рад, писање пројеката, управљање временом), тренинге воде тренери са вишегодишњим искуством, а друга половина је посвећена централној теми - Одрживи развој. Сматрамо да је ово врло актуелна и значајна тема, јер одрживи развој подразумева развој друштва који расположивим ресурсима задовољава људске потребе, осигуравајући дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. Предавања ће одржати еминентни стручњаци, са посебним освртом на то да концепт одрживог развоја представља нову стратегију и филозофију друштвеног развоја. Полазници добијају сертификате. Сви заинтересовани…
Read More
КОНКУРС ЗА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА У КАНЦЕЛАРИЈИ ВАСОЈЕВИЋ

КОНКУРС ЗА АДВОКАТСКОГ ПРИПРАВНИКА У КАНЦЕЛАРИЈИ ВАСОЈЕВИЋ

Uncategorized
Европско удружење студената права (ЕЛСА) из Београда организује конкурс за приправника, за дипломиране правнике Правног Факултета Универзитета у Београду, у адвокатској канцеларији Васојевић. Области рада: кривично право заштита малолетника у кривичном поступку грађанско право прекршајно право радно право управно право извршно право привредно право Број приправника: 1 Место обављања праксе: Страхињића Бана 73, Београд Радно време: 9 - 16 ч Услови за учешће на конкурсу: • статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду) • познавање рада на рачунару • озбиљност и мотивисаност у раду Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата. Начин пријављивања: CV и апликациони формулар са назнаком "ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ" послати на vpstep@elsa.org.rs до понедељка, 15. октобра 2018. године. Информације: Aмира Баракат +38165 678 8769  
Read More
ЕЛСА БЕОГРАД ВРШИ ПРИЈЕМ 30 НОВИХ ЧЛАНОВА

ЕЛСА БЕОГРАД ВРШИ ПРИЈЕМ 30 НОВИХ ЧЛАНОВА

Uncategorized
  Европско удружење студената права ELSA (European Law Students‘ Association) је међународна, студентска организација која остварује своје циљеве у свим државама Европе и појединим државама ван европског континента. ELSA Београд постоји од 1987. године и највећа је струковна, студентска организација у земљи. ELSA своје циљеве остварује обављајући различите активности као што су проналажење студентских пракси,организација семинара и конференција, студијских посета, симулација суђења, трибина и слично. Кроз своје активности ELSA доприноси развоју правне науке и професионалном усавршавању студената и младих правника, омогућује им да се упознају са другим правним системима и културама у духу критичког дијалога и научне сарадње и помаже им да стекну интернационално професионално искуство. Ако сте амбициозни, комуникативни, мотивисани да преузмете одговорност, пуни позитивне енергије, креативни, вољни да стичете нова знања и вештине и волите да путујете постаните чланови ELSA-е Београд! Начин пријаве: e-mail са…
Read More
КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ВИДОВИЋ

КОНКУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ ВИДОВИЋ

Uncategorized
Европско удружење студената права (ЕЛСА) из Београда организује конкурс за обављање стручне праксе у адвокатској канцеларији Видовић.  Трајање: 2 месеца. Рок за пријаву: 30. септембар 2018. године. Адвокатска канцеларија „Видовић“ има седиште у Београду, у ул. Браће Југовића бр. 3/8, којом руководи адвокат Срђан Видовић, а претежно се бави привредним правом и то превасходно: Корпоративно право; Радно право; Спортско право; ИТ и дигитално право; Право интелектуалне својине; Пореско право; Права на непокретностима; Фармацеутско право; Услови: Завршна година студија; Просечна оцена изнад 8,00; Начин пријављивања: Попуњен апликациони-формулар и CV са назнаком ,,ЗА ПРАКСУ" послати на vpstep@elsa.org.rs до 30. септембра 2018. године. Информације: Aмира Баракат +38165 678 8769 Више информација о канцеларији можете погледати на линку: http://vidovic.rs/        
Read More
Summer ELSA Law School in Belgrade

Summer ELSA Law School in Belgrade

Uncategorized
  ELSA Belgrade had hosted its first SELS(Summer ELSA Law School) in Belgrade since 01 until 08 July 2018,on the topic "Business and law". Summer ELSA Law School in Belgrade was opened by vice dean for education of Faculty of Law,professor Vladan Petrov.Academic programme and lectures were held every day in Faculty of Law in Belgrade,conference room in Hotel "N" and in one of the biggest law offices in our region,law office "Karanović&Nikolić".Our lectures were professors from the Faculty of Law and lawyers from law offices "Karanović&Nikolić" and MIM Law Firm.All lectures were presented in English language.Our participants also had their assigments given on their first day in Belgrade,so they had moot court competitons on their last day.Also,ELSA Belgrade presented their certificate for attendance to Summer ELSA Law School to all…
Read More
Конкурс за адвокатског приправника у канцеларији Обрадовић Вуловић

Конкурс за адвокатског приправника у канцеларији Обрадовић Вуловић

Uncategorized
  Европско удружење студената права (ЕЛСА) из Београда организује конкурс за приправника за дипломиране правнике Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији Обрадовић ● Вуловић .   Трајање: две године. Конкурс ће трајати до 06.07.2018.године, а биће обавештени само кандидати који уђу у ужи избор. Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије у Београду, улица Београдска 57. Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи саментором и другим запосленим лицима у канцеларији.Обухвата упознавање са начином рада канцеларије,евиденцијом предмета и писањем поднесака, одласке на суђења,као и обављање осталих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави. Услови за учешће на конкурсу: • статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду) • познавање енглеског језика • познавање рада на рачунару • без радног искуства Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата. Начин пријављивања:   Попуњен aпликациони формулар са сликом, и назнаком  „ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“,послати на office@pro-legal-team.rs  до петка, 06.07.2018.године Информације: Миша Секулић vpstep@elsa.org,rs   +381  63 85 59 444  
Read More