Članovi borda

Mandat borda ELSA-e Beograd traje od 1. avgusta tekuće godine do 31. jula naredne godine. Bord se bira na redovnoj godišnjoj skupštini ELSA-e Beograd. 

 Upravni odbor 

Ivana Pavlović Predsednica ELSA-e Beograd

president@elsa.org.rs

 

Anđela Bakula Generalna sekretarka

gensec@elsa.org.rs

 

 

 POTPREDSEDNICI

                                                                     

Jovana Ilić Potpredsednica zadužena za marketing

vpmarketing@elsa.org.rs

 

Tanja Vučetić Potpredsednica zadužena za akademske aktivnosti

vpaa@elsa.org.rs

 

Marko Štetin Potpredsednik zadužen za finansijski menadžment

 

Đorđe Maslaković Potpredsednik zadužen za seminare i konferencije

vpsc@elsa.org.rs

 

Milica Trajković potpredsednik zadužena za STEP

vpstep@elsa.org.rs

 

 

Jelena Branković Potpredsednica zadužena za simulacije suđenja

elsa.mcc.bg@gmail.com

                                                                             

 

DIREKTORI

Sara Cerović portparolka

pr@elsa.org.rs

 

Nikola Mandić Direktor zadužen za pravna istraživanja

 

Aleksandra Miletić direktorka zadužena za marketing

                                                               

                                                               Uroš Rajić  direktor  za ljudske resurse

Ana Pavlović direktorka zadužena za akademske aktivnosti

Marija Veselinović direktorka zadužena za institucionalne odnose

Sofija Borović direktorka zadužena za seminare i konferencije

Ivana Savić direktorka zadužena za projektni menadžment

Đorđe Đoković direktor zadužen za step

Dragan Stojić direktor zadužen za job shadowing

Jovana Savić direktorka zadužena za studijske posete

Ana Memeti direktorka zadužena za simulacije suđenja

 

Nadzorni odbor

Vladimir Božić Predsednik Nadzornog odbora

Aleksandra Andrejić Članica Nadzornog odbora

Sonja Stojčić Članica Nadzornog odbora

cv slika