Članovi borda

Home / Članovi borda

Mandat borda ELSA-e Beograd traje od 1. avgusta tekuće godine do 31. jula naredne godine. Bord se bira na redovnoj godišnjoj skupštini ELSA-e Beograd. 

 Upravni odbor 

 

        Aleksandra Andrejić Predsednica ELSA Beograd

 

Anđela Bakula Generalna sekretarka

 

 

 POTPREDSEDNICI

                                                                     

Ivana Pavlović potpredsednica za marketing

 

Kristina Stevanović potpredsednica za akademske aktivnosti

 

Marko Štetin potpredsednik za seminare i konferencije

 

DIREKTORI

Sara Cerović portparolka

pr@elsa.org.rs

 

Jovana Ilić direktorka za marketing

 

Sandra Mirkov direktorka za seminare i konferencije

 

Milica Trajković direktorka za STEP

 

Srđa Latinović Direktor za simulacije suđenja

 

Nikola Mandić Direktor za pravna istraživanja

 

Đorđe Maslaković Direktor za studijske posete


 

Tanja Vučetić Direktorka za institucionalne odnose

 

Nadzorni odbor

Vladimir Božić Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Zarubica Član Nadzornog odbora

Sonja Stojčić Članica Nadzornog odbora

cv slika