Članovi borda

Home / Članovi borda

Mandat borda ELSA-e Beograd traje od 1. avgusta tekuće godine do 31. jula naredne godine. Bord se bira na redovnoj godišnjoj skupštini ELSA-e Beograd. 

 Upravni odbor 

 

                                                                          Predsednica ELSA Beograd                                                                               

                                                                               Aleksandra Andrejić                                                                                                               

 

Generalna sekretarka 

Anđela Bakula

 

 

 POTPREDSEDNICI

                                 Milica Đorđević potpredsednica za finansijski menadžment                                  

                                          

Ivana Pavlović potpredsednica za marketing

 

Kristina Stevanović potpredsednica za akademske aktivnosti

 

Amira Barakat potpredsednica za STEP

 

Marko Štetin potpredsednik za seminare i konferencije

 

Lazar Bjelobaba potpredsednik za simulacije suđenja

 

DIREKTORI

Sara Cerović portparolka

pr@elsa.org.rs

 

Marija Martić direktorka za marketing

Sandra Mirkov direktorka za seminare i konferencije

Milica Živković direktorka za STEP

Branko Ivić direktor za job hunting

Aleksandar Dobraš Direktor za simulacije suđenja

 

Nikola Mandić Direktor za pravna istraživanja

 

Jovana Jovanović Direktorka za akademske aktivnosti

 

Tanja Vučetić Direktorka za institucionalne odnose

 

Nadzorni odbor

Vladimir Božić Predsednik Nadzornog odbora

Ivan Zarubica Član Nadzornog odbora

Sonja Stojčić Članica Nadzornog odbora

cv slika