Konferencija “Koliko znamo o medijaciji?”

Uncategorized
Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Beograd) vas poziva na konferenciju "Koliko znamo o medijaciji" koja će se održati 20. decembra 2016. godine u 12h, u amf. VIII (sudnica) Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Medijacija je oblik mirnog rešavanja sporova između dve ili više strana, uz pomoć neutralne treće strane, medijatora. To je dobrovoljan proces, koji se sprovodi samo ukoliko su se o tome sve strane saglase. U Srbiji je broj medijacija mali i prema procenama svodi se tek na nekoliko stotina predmeta. Stručnjaci za ovu oblast skreću pažnju da je medijacija jeftinija, rasterećena stega formalnosti sudskog postupka, a ne treba zanemariti ni činjenicu da bi opredeljivanje za medijaciju rasteretilo srpske sudove. Na ova i mnoga druga vaša pitanja odgovoriće predavači konferencije: Ljubica Milutinović, sudija Vrhovnog kasacionog suda…
Read More

Simulacija suđenja “Kings of courtroom”

Uncategorized
Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Beograd) vas poziva na IV po redu simulaciju suđenja "Kings of courtroom". Vreme : petak, 16. decembar 2016. godine u 14h. Mesto: amf. VIII (sudnica), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Na ovoj simulaciji predstavićemo vam slučaj koji je jedinstven u domaćoj sudskoj praksi. Ovu simulaciju je podržao Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i samim tim sudije će biti profesori fakulteta. Dođite i osetite žar sudnice!
Read More

Poseta Gradskom zavodu za veštačenje

Uncategorized
ELSA – Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Gradskom zavodu za veštačenja.   Gradski zavod za veštačenja osnovan je Rešenjem Skupštine grada Beograda 24.01.1974. godine, na inicijativu pet sudova grada Beograda, kao ustanova koja vrši delatnost od posebnog društvenog interesa.  U delatnosti Gradskog zavoda za veštačenja spadaju: tehnička kontrola projektne dokumentacije, nadzor nad izgradnjom objekta, tehnički pregledi izvedenih radova, veštačenja, eksproprijacije, procene svih vrsta imovina. Opis posete: Poseta će se održati u saradnji sa zaposlenima u Gradskom zavodu za veštačenja gde će se studenti Pravnog fakulteta upoznati sa radom Gradskog zavoda za veštačenja, čuti kratko predavanje od izvršnih direktora Zavoda i upoznati se sa sudskim veštacima iz različitih oblasti koje spadaju u delokrug rada Zavoda za veštačenja. Vreme i datum posete: 07.12.2016. godine u…
Read More

Конкурс за волонтерске праксе у извршитељским и адвокатским канцеларијама

Uncategorized
Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс за 11 пракси за студенте/киње Правног  факултета  Универзитета у Београду. Број практиканата: Укупно 14 извршитељска канцеларија „Јелена Виторовић“-  1 практикант, адвокатска канцеларија „Илић-Стојковић“  - 1 практикант, адвокатска канцеларија „Александар Јовчић“ – 1 практикант, адвокатска канцеларија „ Калањ“-2 практиканта, адвокатска канцеларија „Јукић Владимир“-1 практикант адвокатска канцеларија „Костић и Мара“-2 практиканта адвокатска канцеларија „Симић и партнери“-2 практиканта адвокатска канцеларија „Марко Лагатор“-1 практикант адвокатска канцеларија „Небојша Манић“-1 практикант адвокатска канцеларија „Колешан-Ковачевић“-1 практикант адвокатска канцеларија „Јелена С.  Копривица“-1 практикант   Трајање: две недеље(извршитељска канцеларија „Јелена Виторовић“, адвокатска канцеларија „Александар Јовчић“, адвокатска канцеларија „ Калањ“, адвокатска канцеларија „Костић и Мара“, адвокатска канцеларија „Марко Лагатор“, адвокатска канцеларија „Јукић Владимир“, адвокатска канцеларија „Небојша Манић“, адвокатска канцеларија „Колешан-Ковачевић“, адвокатска канцеларија „Јелена С.  Копривица“), 3  месеца(адвокатска канцеларија „Илић-Стојковић“, адвокатска канцеларија…
Read More

Konkurs za debatu na temu “Migranti će se asimilirati u evropsko društvo”

Uncategorized
ELSA – Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika, lokalna grupa Beograd, u okviru obeležavanja  ELSA Day-a "I spread a word about migration law" raspisuje KONKURS  za  odabir učesnika za debatu na temu: "Migranti će se asimilirati u evropsko društvo.”     Vreme održavanja : 30. novembar  2016. Mesto: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu Broj učesnika: 6 Uslovi za učešće na debati: Motivisanost Timski duh Posvećenost Retoričke sposobnosti Kritičko mišljenje Tolerancija Selekcija će se vršiti na osnovu intervjua! Način prijave:  Ime, prezime, godinu studija, broj mobilnog telefona  poslati na vpaa@elsa.org.rs sa naznakom „Debata“, do petka, 25. novembra 2016.godine u 12h.  Debata je nagradnog karaktera! Informacije: Aleksandra Andrejić 062387517
Read More

Tribina “Eutanazija – milosrđe ili ubistvo?”

Uncategorized
Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Beograd) vas poziva da 22. novembra 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu prisustvujete tribini "Eutanazija - milosrđe ili ubistvo?". Eutanazija je naziv za praksu izazivanja nečije smrti na po tu osobu što ugodniji ili bezbolniji način, odnosno da bi joj se prekinuli nepodnošljivi bolovi ili patnje. Pitanje eutanazije je jedna od najkontroverznijih pravnih tema današnjice. U većini evropskih zakonodavstava eutanazija je zabranjena i smatra se krivičnim delom, jedine zemlje u kojima je ona dozvoljena su Belgija, Holandija i Luksemburg. U pozitivnom srpskom pravu eutanazija se smatra krivičnim delom i to privilegovanim oblikom ubistva, dok se Prednacrtom Građanskog zakonika predviđa dekriminalizacija eutanazije. Gosti predavači: prof. dr Slobodan Savić - Institut za sudsku medicinu, Medicinski fakultet dr Hajrija Mujović - doktor prava,…
Read More

Poseta Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije

Uncategorized
ELSA – Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika, lokalna grupa Beograd, organizuje posetu Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije.   Agencija za borbu protiv korupcije usmerena je ka postizanju ciljeva kao što su: kontrola raspolaganja javnim resursima, razotkrivanje nepravilnosti koje učine pojedinci i grupe, edukacija predstavnika javnog sektora, uspostavljanje i jačanje veza sa okruženjem u kojem radi i još niz drugih delatnosti. Opis posete: Poseta će se održati u saradnji sa zaposlenima u Agenciji gde će se studenti Pravnog fakulteta upoznati sa radom Agencije, prostorijama u kojima zaposleni rade i gde će imati prilike da čuju kratko predavanje o samoj Agenciji i korupciji kao pojavi. Vreme i datum posete: 17.11.2016. godine u 14h Mesto posete: Carice Milice 1, Beograd Broj učesnika je ograničen.  Način prijavljivanja: E-mail sa naznakom…
Read More

КОНКУРС ЗА ВОЛОНТЕРСКE ПРАКСE

Uncategorized
Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс зa праксe за студенте/киње Правног  факултета  Универзитета у Београду. Број практиканата: Укупно 11 извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“- 2 практиканта, извршитељска канцеларија Немања Протић- 1 практикант, извршитељска канцеларија „Светлана Манић“- 1 практикант, извршитељска канцеларија „Тамара Пајковић“- 1 практикант, адвокатска канцеларија“ Јоловић“- 2 практиканта, адвокатска канцеларија Илић Ненад- 1 практикант адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“- 2 практиканта адвокатска канцеларија „Јовановић Марко“- 1 практикант Трајање: две недеље - извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“, извршитељска канцеларија Немања Протић, извршитељска канцеларија „Светлана Манић“, извршитељска канцеларија „Тамара Пајковић“,адвокатска канцеларија Јоловић,адвокатска канцеларија Илић Ненад, месец дана -адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“ 3-4 месеца - адвокатска канцеларија“Јовановић Марко“ Пракса у адвокатској/извршитљској канцеларији ће започети  непосредно након одабира кандидата/киња (14.новембра 2016. године). Радно време: у складу са договором, односно у зависности од факултетских обавеза практиканта/практиканткиње.…
Read More

ELSA Beograd vrši prijem 30 novih članova!

Uncategorized
Ako ste ambiciozni, komunikativni, motivisani da preuzmete odgovornost, puni pozitivne energije, kreativni, voljni da stičete nova znanja i veštine i volite da putujete postanite članovi ELSA-e Beograd! Evropsko udruženje studenata prava - ELSA (European Law Students' Association) je međunarodna, studentska organizacija koja ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta. ELSA Beograd postoji od 1987. godine i najveća je strukovna, studentska organizacija u zemlji. ELSA svoje ciljeve ostvaruje obavljajući različite aktivnosti kao što su pronalaženje studentskih praksi, organizacija seminara i konferencija, studijskih poseta, simulacija suđenja, tribina i slično. Kroz svoje aktivnosti ELSA doprinosi razvoju pravne nauke i profesionalnom usavršavanju studenata i mladih pravnika, omogućuje im da se upoznaju sa drugim pravnim sistemima i kulturama u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje i pomaže im da…
Read More