Članstvo

Home / Članstvo

ELSA Beograd svake akademske godine organizuje učlanjenje novih članova tokom oktobra i novembra (prvi put) i tokom marta naredne godine (drugi put) s tim što je učlanjenje u Organizaciju moguće i do 31. decembra tekuće, odnosno 1. juna naredne godine.

Pravo na učlanjenje imaju studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, postdiplomci i mladi pravnici do navršenih 30 godina.
 

Ako ste ambiciozni, komunikativni, motivisani da preuzmete odgovornost, puni pozitivne energije, kreativni, voljni da stičete nova znanja i veštine i volite da putujete postanite član ELSA-e Beograd!

 
Za učlanjenje su neophodne dve slike (formata 3,5×3 cm), kao i 800,00 dinara na ime godišnje članarine. Učlanjivanje se vrši u kancelariji ELSA-e Beograd na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 

Informacije:

Email: vpmarketing@elsa.org.rs