ELSA BEOGRAD VRŠI PRIJEM NOVIH ČLANOVA

ELSA – Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika, Lokalna grupa Beograd vrši prijem 50 novih članova!

Ako ste ambiciozni, komunikativni, motivisani da preuzmete odgovornost, puni
pozitivne energije, kreativni, voljni da stičete nova znanja i veštine i volite da
putujete postanite članovi ELSA-e Beograd!

Način prijave: E-mail sa naznakom „UČLANJENJE“, koji sadrži Vaše ime, prezime i broj telefona poslati na vpmarketing@elsa.org.rs.

Rok za prijavljivanje: 31. oktobar 2015. godine u 00.00h.

Informacije:
Aleksandra Totić
(00) 381 64 268 5077
vpmarketing@elsa.org.rs
www.elsa.org.rs