ELSA Serbia Law Review

ELSA Serbia Law Review представља правну ревију Европског удружења студената права Србија (ELSA Србија).  Ревија је настала 2019. године, са намером да пружи простор студентима правa и младим правницима  из целе државе у којем би могли да изразе своје академске закључке и објаве истраживања.

Издавачки циклус ELSA Serbia Law Review-а подразумева објављивање новог броја два пута годишње, а сваки број је састављен од радова у форми есеја, чланка, студије случаја и писма уреднику. Уређивачку политику води извршни одбор ЕЛСА-е Србија.

ELSA Serbia Law Review is the law review of the European Law Students Association Serbia. The Review was founded in 2019, with the intention to create a medium for students and young lawyers from Serbia to publish their academic research and conclusions.

ELSA Serbia Law Review is published two times a year, with each issue consisting of submissions in the form of essays, articles, case studies and letters to the editor. The Publication Policy is determined by ELSA Serbia.

 

Позив за радове је отворен до 1. маја 2020. године.

ELSA Serbia Law Review call for submissions

ELSA Serbia Law Review позив за радове

ESLR Formatting Guide.docx

ЕСЛР Водич за форматирање