Konferencija “Pravo intelektualne svojine u Srbiji”

Home / Uncategorized / Konferencija “Pravo intelektualne svojine u Srbiji”

U okviru projketa „Pravo intelektualne svojine u Srbiji“ u Konferencijskoj sali Pravnog fakuleta, 05.03.2018. godine održana je konferencija „Intelektualna svojina u Srbiji“. Na otvaranju konferencije sve učesnike je pozdravio Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Sima Avramović naglasivši da je intelektualna svojina tema koja će se tek razvijati u našoj zemlji. Dekan je pozdravio ideju da studenti prava razvijaju svest o aktuelnim temama među svojim vršnjacima. Zatim. reč je preuzeo predsednik ELSA-e Beograd,Vladimir Božić i uz nekoliko tehničkih informacija pozdravio sve učesnike. Konferenciji je prisustvovalo 140 učesnika među kojima su bili studenti prava, ali i studenti drugih fakulteta koji su zainteresovani za ovu    pravnu oblast. Nakon toga je otpočela prva od tri sesije.

Prvu sesiju „Licence, franšize i lizing“ otvorio je , Vladimir Marić,  direktor Zavoda za intelektualnu svojinu, a u svom izlaganju je govorio o osnovnim institutima intelektualne svojine, o radu Zavoda i napravio dobar uvod za predavanje Tamara Bubalo iz advokatske kancelarije Karanović & Nikolić, dajući primere iz prakse i izdvajajući osnovne karakteristike iz ugovora o licenci, franšizingu i lizingu. Treći govornik u okviru iste sesije bio je Miroslav Bojović iz Paragraf lex-a koji je predstavio rad ove firme i njen značaj u oblasti prava.

Druga sesija, „Pravo multimedije“, zap očela je predavanjem predstavnika kompanije „MASCOM“, koji su se trudili da ukažu na probleme zaštite prava intelektualne svojine pre svega za fonograme i videograme, kao i načine na koje se trude da unaprede korišćenje ovih sistema.

U trećoj sesiji, „Pravo interneta“, predavač Dragan Milić je govorio o Arbitražnom postupku u intelektualnom pravu, visokim troškovima spora, načinima medijacije i poravnanju. Nakon toga, usledilo je predavanje Žarka Ptičeka u kome je objašnjen pravni osnov funkcionisanja društvenih mreža  Facebook, Twitter, kao i Google play sa osvrtom na prava korišćenja i zaštiti korisnika. Na samom kraju konferencije saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novak Vujičić je govorio o Bittorentu, zloupotrebama prava na internetu i načinima zaštite.

Celokupni događaj je uživo prenošen na internetu putem video linka, tako da su svi zainteresovani, koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju, mogli da čuju predavanja na konferenciji i na taj način se informišu o bitnim temama iz ove oblasti, koja će prema zaključku izvedenom na konferenciji, postati sve značajnija u našoj zemlji. Posle 4 sata izlaganja, uz zahvalnost svim predavačima, učesnicima i onima koji su je podržali, konferencija je zatvorena. Nakon zvaničnog završetka, usledile su čestitke organizatorima sa svih strana, pozivi za dalju saradnju, a učesnici su se već raspitivali za naredne aktivnosti ELSA-e koje sa nestpljenjem očekuju. Konferenciju su podržali firme Paragraf Lex, MASCOM, advokatska kancelarija Karanović & Nikolić, Pravni Fakultet i Zavod za Intelektualnu svojinu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *