Marketing

Home / Marketing

Cilj sektora za marketing je da poveća svest o ELSA-i Beograd u društvu i da je predstavi u pravom svetlu kao organizaciju koja radi u najboljem interesu studenata prava i mladih pravnika omogućujući im da upoznaju druge kulture i pravne sisteme, putuju, druže se i steknu stručnu praksu u zemlji i u inostranstvu.

Marketing sektor predstavlja potporni stub rada ELSA-e Beograd jer obezbeđuje uslove za realizaciju aktivnosti svih sektora i vrši kako njihovu, tako i promociju same organizacije u medijima, na društvenim mrežama, promotivnim štandovima i sl.

MKT pruža mogućnost objavljivanja stručnih i tematskih radova u časopisu ,,Sinergy” u izdanju  ELSA-e International kao i pisanje za bilten Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Acta diurna koji izlazi dva puta godišnje, u kome predstavlja sve realizovane aktivnosti ELSA-e Beograd.

Marketing organizuje i predavanja i radonice zatvorenog i otvorenog tipa za sve studente Pravnog fakluteta i same članove organizacije, a koje su u delokrugu ovog sektora.

Osim saradnje sa pravnicima, poseduje i razgranatu mrežu kontakata u svetu PR menadžera i marketing lidera što doprinosi sticanju iskustava iz ove oblasti  i daljem obrazovanju nesvršenih pravnika.

Gde bolje vežbati javni nastup nego u ovom sektoru?

Marketing istupa samostalno pred sve interesne grupe od studenata do novinara, od predsedinika udruženja do advokatskih komora.