Simulacije suđenja

Home / Simulacije suđenja

Sektor za simulacije suđenja (Moot Court Competition – MCC) osnovan je 1. avgusta 2013. godine i za cilj ima da učesnici kroz obradu slučajeva primene svoje znanje u praksi , osete žar sudnice i time prevaziđu jaz između teorije i prakse.

Kroz organizovanje simulacija i edukaciju, studentima se pruža mogućnost da učestvuju i na takmičenjima na lokalnom i nacionalnom nivou sa kojih će se najbolji timovi studenata plasirati na prestižna takmičenja u organizaciji ELSA-e International kao što su ELSA Moot Court Competition on World Trade Organization Law (EMC2) i The European Human Rights Moot Court Competition (HRMCC).

Za simulacije suđenja mogu se prijaviti svi studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i studenti PA iz Novog Sada.

Simulacije se obavljaju uz pomoć mentora – diplomiranih pravnika, advokatskih pripravnika i asistenata i mogu biti zatvorenog i otvorenog tipa.

Po pravilu, simulacije suđenja otvorenog tipa održavaju se jednom u zimskom i jednom u letnjem semestru.

Više o ELSA Moot Court Competition on WTO Law možete pronaći na elsamootcourt.elsa.org.