Mladi pravnici podržavaju rodnu ravnopravnost

Home / Uncategorized / Mladi pravnici podržavaju rodnu ravnopravnost

ОБРАЋАЊЕ ЈАВНОСТИ ПОВОДОМ УСВАЈАЊА НАЦРТА ЗАКОНА РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ Симболично 26. августа је широм света прослављен Дан родне равноправности, па је и овај текст омаж дану који се слави али се принципи родне равноправности не примењује у пракси у довољној мери. Обраћамо се овим путем јавности, са искреном надом да ће имати слуха за мишљење академских грађана ове државе. Увек актуелна тема, а такође и разлог нашег обраћања, је нови Закон о родној равноправности чији је нацрт недавно усвојен. Као што и сами знате, Србија се налази у процесу придружења Европској Унији па је тако једна од битних одредница тог пута и подизање свести о родној (не)равноправности која се свакодневно испољава широм наше земље, као и постављање темеља за подизање свести код млађих нараштаја који чине будућност наше државе. Неопходно је веће и интензивније учешће жена у руковођењу организацијама и научним телима али ништа мање није важно и учешће жена у академском животу кроз професуру јер је битно нагласити да је родна равноправност камен темељац развоја, отвореног, демократског и праведног друштва. Са друге стране, уставни систем Србије почива на принципу владавине права и неотуђивости људских права, као и на принципу недискриминације. Равноправност полова у Србији је издигнута на највиши правни ниво, јер је самим Уставом гарантована равноправност полова, односно забрана непосредне и посредне дискриминације на основу пола, која подразумева једнако поступање према мушкарцима и женама и развијање политике једнаких могућности. Равноправност полова подразумева и једнакост мушкараца и жена пред законом и право на једнаку законску заштиту. Према томе, на нама је да сада све оно што је законски гарантовано и спроведемо у пракси. Четири су стуба у процесу унапређења родне равноправности које смо имплементирали у националну стратегију и акциони план: o учешће жена у политичком животу и процесима одлучивања; o побољшање економског положаја жена и женског предузетништва; o сузбијање родно заснованог насиља и унапређен положај вишеструко дискриминисаних и рањивих група жена. Европско удружење студената права здушно и свесрдачно подржава усвајање овог Закона и имплементирање истог у пракси. Студенти су се увек показивали као носиоци друштвених промена па и сада преузимају улогу пионира позитивиних промена које се дешавају у нашој држави. Стога, још једном наглашавамо важност овог Закона и одговорност свих нас да његове норме испоштујемо и спроведемо у дело. У нади да ће обраћање наићи на подршку и буђење јавности.

Владимир Божић

Председник

ЕЛСА Београд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *