O nama

Home / O nama

blue

Evropsko udruženje studenata prava (European Law Students’ Association – ELSA) je međunarodno, nepolitičko, nezavisno i neprofitno udruženje studenata prava i mladih pravnika okupljenih radi uspostavljanja, unapređivanja i razvijanja međunarodnog razumevanja, saradnje i ličnih kontakata između studenata prava i mladih pravnika iz različitih država i pravnih sistema, kao i njihovo pripremanje za profesionalni život u međunarodnom okruženju.

ELSA ostvaruje svoje ciljeve u svim državama Evrope i pojedinim državama van evropskog kontinenta, sa preko  40.000 članova i članica. ELSA Beograd, kao lokalna grupa, postoji od 1987. godine i najveća je strukovna, studentska organizacija u zemlji.

Svoje ciljeve ostvaruje obavljajući različite aktivnosti kao što su pronalaženje studentskih praksi za studente i studentkinje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u zemlji i inostranstvu, organizacija seminara i konferencija, kurseva, studijskih poseta, simulacija suđenja, okruglih stolova, tribina, poseta relevantnim državnim institucijama i sl.

 

VIZIJA

Pravedan  svet u kojem se poštuju ljudsko dostojanstvo i kulturna različitost.

 

SVRHA

Da doprinese pravničkom obrazovanju, neguje međusobno razumevanje kao i da promoviše društvenu odgovornost kod studenata prava i mladih pravnika.

 

ZNAČENJE

Da obezbedi mogućnosti za studente prava i mlade pravnike da steknu znanja o drugim kulturama i pravnim sistemima u duhu kritičkog dijaloga i naučne saradnje. Da im pomogne da budu međunarodno orijentisani  i profesionalno obučeni za buduće zanimanje. Da da podstrek studentima prava i mladim pravnicima da rade za dobrobit društva.

 

ISTORIJAT

ELSA International osnovana je 4. maja 1981. godine u Beču od strane studenata iz Poljske,  Austrije, Mađarske i tadašnje Zapadne Nemačke. Ideja je bila da se promovišu međunarodni kontakti  i međusobno razumevanje između studenata prava sa obe strane „Gvozdene zavese“. Za veoma kratko vreme ELSA je ojačala i proširila se na severni deo Evrope. Danas, sedište organizacije je u Briselu, a njena bogata mreža sastoji se od četrdeset tri nacionalne grupe i broji više od 40.000 članova. Svojim dugogodišnjim uspešnim radom ELSA je stekla specijalan status u mnogim telima Ujedinjenih nacija, a ima i svoje stalne posmatrače pri Evropskoj uniji.

Lokalna grupa ELSA Beograd osnovana je 1987. godine neposredno nakon oformljivanja nacionalne grupe  ELSA Jugoslavija.  Širenje ideja ELSA-e u tadašnjoj Jugoslaviji  trajalo je samo pet godina. Sa početkom rata 1992. godine privremeno se prekida rad ELSA-e Jugoslavija, a rad ELSA-e Beograd usmeren je na traženje nove koncepcije delovanja. Promena u sastavu države promenila je i sastav lokalnih grupa.

Nastavak rada naše nacionalne organizacije vezan je za 1995. godinu. Registrovana u novoj državi (Saveznoj Republici Jugoslaviji), ELSA Beograd predstavljala je najjaču i najbrojniju lokalnu grupu na početku novije istorije ELSA-e Jugoslavija. ELSA Beograd povezala je i organizovala rad na pravnim fakultetima u zemlji i tako postavila temelje za razvoj stabilne organizacije kakva je danas.

Danas ELSA-u Srbije čine lokalne grupe Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, FEPPS (Fakultet za evropske pravno-političke studije), Privredna Akademija i Union (kao pridruženi član).