Poseta Upravnom sudu

law book and gavel

ELSA – Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika, Lokalna grupa Beograd raspisuje konkurs za posetu Upravnom sudu.

Vreme: 27. oktobar 2015. godine

Broj mesta: 20

Način prijave: Podatke (Ime, prezime, broj lične karte i kontakt telefon) sa naznakom “Poseta” poslati na e-mail vpmcc@elsa.org.rs, najkasnije do 20. oktobra u 23:59h.

Zakasnele i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Informacije:

Ivan Zarubica
(00) 381 64 900 3110
vpmcc@elsa.org.rs