Projekat “Sa EY na TI”

Home / Uncategorized / Projekat “Sa EY na TI”

Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Srbija) zajedno sa kompanijom Ernst & Young organizuje projekat „Sa EY na TI“.

12365

Projekat “Sa EY na TI” je namenjen studentima i diplomcima Pravnog fakulteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu sa ciljem da kroz poslepodnevno druženje u neformalnoj atmosferi upoznate zaposlene u našoj kancelariji u Beogradu. Tom prilikom dobićete neophodne informacije o kretanjima na tržištu savremenih konsultantskih usluga, veštinama i znanjima potrebnim za rad u našoj kompaniji, kao i načinima za profesionalno usavršavanje. Naši predstavnici će Vam ukаzati ne sаmo nа nаčine kаko dа unаpredite svoju konkuretnost nа tržištu konsultantskih usluga, već će Vam pomoći dа uvidite vаžnost lične inicijаtive i proаktivnosti u reаlizаciji profesionаlnih ciljeva.

Učesnike će ispred kompanije EY prvo pozdraviti Ivan Rakić, rukovodeći partner za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu koji je i sam Alumni Pravnog faklulteta Univerziteta u Beogradu, a zatim će učesnicima na raspolaganju biti po dva ili više predstavnika svake servisne linije;

Sektor za usluge revizije i povezanih usluga – Assurance
Vesna Radovanović, Senior
Biljana Krneta, Asistent
Jovana Zuber, Intern

Sektor za usluge poreskog savetovanja – TAX
Nikola Jovanović, Asistent
Goran Mihajlović, Asistent

Sektor za usluge poslovnog savetovanja – Advisory
Natalija Živanović, Intern
Petar Torlak, Intern

Sektor za savetodavne usluge pri poslovnim transakcijama – TAS
Adam Kovač, Senior
Damjan Kulundžić, Senior

Sektor za istragu prevara i rešavanje sporova – FIDS
Aleksandar Besarović, Asistent
Sanja Ugrčić, Asistent

Babić & Ćosović a.o.d. – EY Law
Sofija Stevanović
Verica Spasojević
Nebojša Tulić

Sektor za upravljanje ljudskim resursima – HR
Sonja Jovanović, HR Senior Manager
Stela Zupan, Senior
Biljana Badža, Asistent

Predstavnici servisnih linija su mladi i ostvareni ljudi od kojih je veliki broj završio baš Pravni fakultet a danas imaju uspešne karijere i želju da vam prenesu svoja iskustva, upoznaju vas sa kompanijom i servisnim linijama i savetima pomognu da postanete deo kompanije EY.

Ovaj susret će biti sjajna prilika da se informišete i o trenutno otvorenim pozicijama za obavljanje stručne prakse, volonterskom radu, neformalnoj edukaciji, kao i otvorenim pozicijama za posao. Takođe, dobićete priliku da se iz prve ruke upoznate sa poslovnom kulturom, i proširite svoju mrežu kontakata.

Vreme: sreda, 12. april u 17h
Mesto: kafić „El Derecho“ kod Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Broj učesnika je ograničen!
Pošaljite Vašu biografiju najkasnije do 10.04.2017. godine na: elsaserbia@elsa.org.rs

Čekamo vas!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *