Raspisan konkurs „100 PRAKSA SA FAKSA“

U saradnji sa brojnim advokatskim kancelarijama, ELSA Beograd raspisuje do sada neviđen konkurs za obavljanje studentskih praksi. Preko 100 advokatskih kancelarija će pružiti priliku studentima prava da kroz praksu stekne uvid u svakodnevni rad advokata. Prakse će se obavljati nakon aprilskog ispitnog roka, dok će trajanje istih zavisiti od dogovora između kandidata i same advokatske kancelarije. Konkurs traje do 26. marta. Požurite!

KORACI

1. Studenti koji iskazuju interes treba da sa spiska kancelarija izaberu najmanje tri (3), a najviše (5) advokatskih kancelarija u kojim bi želeli da obavljaju praksu;

2. Putem formulara, kandidati treba da ostave svoje kontakt podatke i da unesu redni broj kancelarija za koje podnose aplikaciju, kao i da otpreme svoj CV; 

3. Nakon selekcije i u dogovoru sa advokatskim kancelarijama, kandidati će biti obavešteni o izboru;

4. Kandidati će biti povezani sa advokatskim kancelarijama radi dogovora oko obavljanja prakse.