STEP

Home / STEP

„A small STEP during your studies, but a giant leap for your career!“

 
 
Program razmene studentskih praksi

STEP sektor (Student Trainee Exchange Programme) pruža studentima prava i mladim pravnicima mogućnost da radno iskustvo steknu van granica naše zemlje. STEP prakse predstavljaju jedinstvenu mogućnost za sticanje praktičnih pravnih iskustava, ali i za upoznavanje kultura drugih zemalja. Trajanje praksi kreće se u rasponu od 2 nedelje do 2 godine.
 
Šta naše prakse čini drugačijim?

Naš lični pristup. Pre i tokom realizovanja same prakse, ELSA pruža pomoć praktikantima i praktikantkinjama u pronalaženju smeštaja, dobijanju viza i organizovanju društvenih događaja u cilju integrisanja praktikanta/praktikantkinje u svakodnevni život lokalne zajednice u kojoj boravi.
 
Kako se prijaviti za STEP praksu?

Mogućnost da pohađaju praksu imaju samo članovi ELSA-e.

Kandidati se mogu prijaviti za tri različite prakse u isto vreme.

Kada pronađete praksu/prakse za koje ste zainteresovani, neophodno je da uradite sledeće:

1. Kontaktirate svoju ELSA lokalnu grupu i saznate ko je nadležan za realizaciju ovog programa i

2. Popunite aplikacioni formular (koji ste prethodno primili od lokalnog potpredsednika za STEP).
 
Ne zaboravite da svoju aplikaciju pošaljete pre nego što rok za apliciranje istekne!
ELSA će se pobrinuti za ostatak procesa i obavestiti vas o tome da li ste, nakon finalne selekcije, primljeni za pohađanje prakse.
Molimo vas da imate u vidu da je ovo proces koji može da traje i do četiri nedelje.
Aplikacije poslate direktno praksodavcu neće biti uzete u obzir. Direktan kontakt sa praksodavcem pre sprovedene selekcije je zabranjen.
 
Više informacija o STEP praksama možete pronaći na step.elsa.org.