VII ELSA Ex-Yu konferencija

blue11865100_10206843829390261_395007724_o

          VII ELSA EX-YU KONFERENCIJA 2015

          – “Međunarodnopravna zaštita životne sredine” –

Evropsko udruženje studenata prava i mladih pravnika (ELSA Beograd) vas poziva da se prijavite za učešće na najvećoj regionalnoj konferenciji studenata prava i mladih pravnika 2015. godine – VII ELSA Ex-Yu konferenciji sa temom “Međunarodnopravna zaštita životne sredine”, a koja je podržana od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

ELSA Ex-Yu konferencija predstavlja najveću regionalnu konferenciju koja okuplja učesnike iz 6 republika regiona (Srbije, Hrvatske, BiH, Makedonije, Crne Gore i Slovenije). Ideja EX-YU konferencije rodila se pre sedam godina, 2009. godine u Novom Sadu, gde je prva po redu konferencija i organizovana i realizovana pod nazivom – “Ljudska prava lica lišenih slobode“. Zatim su usledile EX-YU konferencije u Ljubljani – “Ekonomska i socijalna prava”, Sarajevu – “Položaj i primena Konvecije o pravima deteta u BiH i region”, Budvi – “Građanska neposlušnost kao jedno od osnovnih ljudskih prava”, Skoplju – “Trgovina ljudima” i poslednja u nizu, održana u Rijeci – “Zaštita žrtava porodičnog nasilja”.

U okviru ovogodišnje ELSA Ex-Yu konferencije će biti obrađene sledeće teme: „Životna sredina – stanje u kome se nalazi i neophodnost da se reaguje“, „Značaj međunarodnopravne zaštite životne sredine“, „Uloga međunarodnih organizacija u zaštiti životne sredine“, „Uloga Ujedinjenih nacija u zaštiti životne sredine“, „Upoređivanje stanja u regionu u oblasti životne sredine – primeri dobre prakse“, „Najznačajnije međunarodne konvencije u oblasti životne sredine“, „Primena Arhuske konvencije u praksi“.

Za sve učesnike konferencije će biti obezbeđeni radni materijali, bogat akademski i društveni program, a svim učesnicima će biti uručen i sertifikat o učešću na konferenciji.

DATUM ODRŽAVANJA: 18/11/2015 – 22/11/2015

MESTO ODRŽAVANJA: Beograd

Akademski deo konferencije održaće se u Skupštini grada Beograda, Narodnoj skupštini Republike Srbije, hotelu „Metropol“ i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

KO SE MOŽE PRIJAVITI: konferencija je namenjena svim studentima, studentkinjama i mladima zainteresovanim za temu međunarodnopravne zaštite životne sredine.

BROJ UČESNIKA: 200

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE: 1.800,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU: 7. novembar 2015. godine

NAČIN PRIJAVE: popunjen Aplikacioni formular*, sa naznakom “Prijava za učešće”, poslati na exyu2015@elsa.org.rs.

*Aplikacioni formular nazvati na sledeći način:
Aplikacioni formular – ime i prezime aplikanta (primer: “Aplikacioni formular – Petra Petrović”)

INFORMACIJE:

Jovan Karanović

(00) 381 64 61 48 769
elsabelgrade@gmail.com
www.elsa.org.rs

ELSA Ex-Yu konferencija 2015 – Aplikacioni formular