VII ELSA-ina škola za buduće lidere

VII ELSA-ina škola za buduće lidere pod nazivom „Značaj pregovaranja u pravu“ održana je od 18. do 21. jula 2015. godine na Zlatiboru u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“.
Akademski program škole sastojao se od serije predavanja i radionica gde su se u ulozi predavača (na teme pregovaranja i timskog rada) našli – Valerija Grozdić, demonstratorka na predmetu Osnovi sociologije sa sociologijom prava (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) i članica Nadzornog odbora ELSA-e Beograd, Goran Milojević, predsednik ELSA-e Srbija i Nenad Žujić, potpredsednik sektora za simulacije suđenja ELSA-e Beograd.
Akademski deo ovogodišnje ELSA-ine škole za buduće lidere završen je debatom o opravdanosti legalizacije marihuane.

VII ELSA-ina škola za buduće lidere pod nazivom „Značaj pregovaranja u pravu“ održana je od 18. do 21. jula 2015. godine na Zlatiboru u Studentskom odmaralištu „Ratko Mitrović“.
Akademski program škole sastojao se od serije predavanja i radionica gde su se u ulozi predavača (na teme pregovaranja i timskog rada) našli – Valerija Grozdić, demonstratorka na predmetu Osnovi sociologije sa sociologijom prava (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu) i članica Nadzornog odbora ELSA-e Beograd, Goran Milojević, predsednik ELSA-e Srbija i Nenad Žujić, potpredsednik sektora za simulacije suđenja ELSA-e Beograd.
Akademski deo ovogodišnje ELSA-ine škole za buduće lidere završen je debatom o opravdanosti legalizacije marihuane.