КОНКУРС ЗА ВОЛОНТЕРСКE ПРАКСE

160603-lawyers

Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс зa праксe за студенте/киње Правног  факултета  Универзитета у Београду.

Број практиканата: Укупно 11

извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“- 2 практиканта,

извршитељска канцеларија Немања Протић– 1 практикант,

извршитељска канцеларија „Светлана Манић“- 1 практикант,

извршитељска канцеларија „Тамара Пајковић“- 1 практикант,

адвокатска канцеларија“ Јоловић“- 2 практиканта,

адвокатска канцеларија Илић Ненад- 1 практикант

адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“- 2 практиканта

адвокатска канцеларија „Јовановић Марко“- 1 практикант

Трајање:

две недеље – извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“, извршитељска канцеларија Немања Протић, извршитељска канцеларија „Светлана Манић“, извршитељска канцеларија „Тамара Пајковић“,адвокатска канцеларија Јоловић,адвокатска канцеларија Илић Ненад,

месец дана -адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“

3-4 месеца – адвокатска канцеларија“Јовановић Марко“

Пракса у адвокатској/извршитљској канцеларији ће започети  непосредно након одабира кандидата/киња (14.новембра 2016. године).

Радно време: у складу са договором, односно у зависности од факултетских обавеза практиканта/практиканткиње.

Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске/извршитљске канцеларије,

извршитељска канцеларија „Марко Вукићевић“-улица Булевар Михаила Пупина 165а Београд,

извршитељска канцеларија Немања Протић-улица кеј ослобођења 13 д/7 Земун,

извршитељска канцеларија „Светлана Манић“-улица Булевар Деспота Стефана 68ц Београд,

извршитељска канцеларија „Тамара Пајковић“-улица Булевар краља Александра 79 спрат 3 Београд ,

адвокатска канцеларија“ Јоловић“-улица Савска 33 Београд,

адвокатска канцеларија Илић Ненад-улица Небојшина 30/2 Београд,

адвокатска канцеларија „Крстић-Иванић“-Булевар војводе Мишића 43 Београд,

адвокатска канцеларија „Јовановић Марко“-Војводе Миленка 7 Београд.

Опис послова: Пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, као и обављање различитих послова из области права којима се адвокатска/извршитељска  канцеларија бави.


Пракса није плаћена.

Услови за учешће на конкурсу:

• статус студента/студенткиње III и IV године основних академских студија Правног факултета Универзитета у Београду

• познавање енглеског језика

• познавање рада на рачунару

• озбиљност и мотивисаност у раду

Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.

Начин пријављивања:

Попуњен апликациони формулар са назнаком „ПРАКСА“, послати на vpstep@elsa.org.rs до среде, 9. новембра 2016. године у 20.00h.

Информације:

Миша Секулић

elsastepbeograd@gmail.com

(00) 381 63 85 59 444

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *